Archive

Hur klarar man brandkraven på ett Novasiphus?

Vi har gjort tester på SP (Statens Provningsanstalt). Testerna gick mycket bra och vi har en klassifikationsrapport som säger att vi klarar REI 30. Detta betyder 30 minuter med ett lager gips. Högre brandklass kan man nå med att lägga… Läs mer

Blir inte huset väldigt lätt?

Det stämmer att huset blir lättare än om man bygger med traditionella system. Det är också detta som är bra för miljön, att man använder sig av mindre material och därmed belastar miljön mindre… Läs mer

Hur fungerar det med er Novasip platta på mark?

Man gräver bort svartjorden och sedan lägger man en markduk på denna. Därefter lägger man makadam och efter det ett grusskikt. Detta packar man sedan noga och jämnar av. Därefter lägger man ut cementplattor (ca 400×400 mm). Dessa lägger man med ett cc… Läs mer