Om Novasip

Varumärket Novasip® ägs och marknadsförs av Kenpo Sandwich AB

Framtiden är nu

Novasip arbetar kontinuerligt med att ta fram effektiva lösningar till byggindustrin och har tagit fram en mängd olika rationella byggprodukter. Konstruktionen är flexibel och passar de flesta byggnaders design. Resultatet är ett extremt stark, energisnålt och kostnadseffektivt byggsystem. Vilket kommer att spara energi, tid, pengar och arbetskraft.

Varumärket Novasip ägs och marknadsförs av Kenpo Sandwich AB med närmare trettio års erfarenhet av panelproduktion till industrin. Vi ligger främst i utvecklingen av framtida byggmaterial och lågenergilösningar. SIP-panelerna som tillverkas i fabriken i Halmstad säljs idag till såväl företag som privatpersoner både i Sverige och utomlands. Kenpo Sandwich AB har medarbetare som genomgått certifiering till passivhusbyggare.

Våra verksamhetsområden innefattar, förutom vårt största affärsområde Industri, House®, Roof® och System®. Med våra produkter kan du bygga en helhet som uppfyller högt ställda kvalitets- och energikrav.

Våra kunder uppskattar oss för god service och hög kvalitet och det är vi alla mycket stolta och glada över.