Novasip House

Ett enkelt och snabbt sätt att bygga hus.

Med våra produkter kan ni bygga byggnader med lägre U-värden än vid traditionellt byggande.

Enkelt och snabbt

Väggelementen har tillräckligt låga U-värden för att kvalificera sig i passivhus, men många väljer dem även i andra lågenergibyggnader. Novasip väggelement levereras med en putsliknande yta som standard. De ger liv åt fasaden och sänker det totala U-värdet på samma gång.

Du bestämmer!

Novasip moduler levereras i olika tjocklekar beroende på önskat U-värde. Med våra produkter kan ni bygga byggnader med lägre U-värden än vid traditionellt byggande. Enligt testresultat (utförda av SP, Statens Provningsanstalt) lämpar sig Novasip utmärkt för passivhus/ lågenergihus och byggnader.

När passar Novasip?

 • När det ställs höga krav på fasadens U-värde.
 • I kombination med glasfasader.
 • För kreativ produktion då ytskikten går att anpassa efter önskemål.
 • För in- och utvändigt bruk, gärna i kombination med glas då byggnaden ska utrustas med funktionella designelement.
 • För nyproduktion av lågenergihus [länk till text om lågenergihus]

Några fördelar med Novasip

 • Monterat och klart på kort tid, vilket ger bra räntabilitet.
 • Inga organiska material.
 • Köldbryggor [länk till text om köldbrygga vid paneler] förebyggs enkelt.
 • Lägre byggkostnad jämfört med konventionella byggsystem.
 • Sandwichsystemet är beprövat i byggen sedan 1930-talet i bl a USA och kallades då SIP-system* [länk till förklaring]
 • Mindre miljöpåverkan än jämförbara material.
 • Brandtestat på SP, Statens Provningsanstalt [länk till Statens Prövningsinstitut].