Passivhus

Komfortabelt, miljövänligt, ekonomiskt och lättskött

Passivhus – tar vara på värmen

Tekniken i passivhusen bygger på att minimera värmeförluster och att tillvarata restvärme från individer, hushållsmaskiner, datorer etc. De övriga lågenergihusen har något lägre ställda krav men gemensamt för begreppet är att husen ska vara helt täta, utan köldbryggor och att de ska hålla låga U-värden.

Passivhus har god komfort med bra luft utan drag eller kallras. De har låga Co2-utsläpp under byggtiden och är energisnålt, vilket är bra för miljön. (Globalt står energi till byggnader för 40% av den totala energianvändningen och 50% av Co2 utsläppen). Passivhus är lätta att sköta och kräver mindre underhåll. I ett passivhus har du större möjlighet till en sundare energiförbrukning och ett miljövänligare tänkande.

Med Novasip® modulsystem kan du bygga billigare än om du skulle bygga traditionellt. Dessutom får du ett hus med långsiktigt lägre energikostnader än traditionella hus.

 

Prefabricerat modulsystem till passivhus

I vår fabrik i Halmstad produceras Novasip® modulsystem med låga U-värden till grundplatta, väggar och tak i passivhus. Exempel: Novasip 300 mm tjocka vägg håller ett U-värde på 0,113, vilket är klart lägre än motvarande byggsystem på marknaden.
Novasip_panel

Bli din egen arkitekt

Vi erbjuder ett antal arkitektritade husmodeller men producerar även hus utifrån kundens egna ritningar och önskemål. Med Novasip® byggsystem bygger du ditt passivhus snabbt och enkelt, oavsett om det gäller utbyggnader, altaner, vinterträdgårdar, garage, fritidshus eller friggebodar. Väggarna har en färdig putsliknande yta som standard.

Så här fungerar passivhus

Passivhusen optimerar låg energianvändning och en mycket god boendekomfort. Det är viktigt att ett passivhus är tätt för att minska värmeförlusterna. Luftombyte sker via ventilationssystemet och inte genom väggarna. Luften kan då filtreras vilken minimerar föroreningar som annars läcker in genom springor och traditionella ventiler.
Värmen i ett passivhus kommer från flera olika källor exempelvis hushållsmaskinerna och värmen från de människor som vistas i huset.

Sund inomhusmiljö

Luften i ett passivhus är bättre än i normalbyggda villor. I boendet vill man ha ett gott inomhusklimat utan emissioner från exempelvis byggnadsmaterial.

I passivhuset finns det en mekanisk ventilation med värmeväxlare vars filter effektivt filtrerar bort pollen och damm från den inkommande luften. Det gör att dålig luft ventileras bort samtidigt som värmen i luften tillvaratas innan den försvinner ut.

Solinstrålning används för att värma både hus och varmvatten när det är möjligt.

Med Novasip® byggsystem kan du bygga dit hus helt utan några organiska material. Genom att undvika fuktkänsliga material minimeras risken för mögel.

Vi kan även leverera: Högisolerande oorganiska prefabricerade takkassetter.

Varför Novasip

Novasip erbjuder energieffektiva konstruktionslösningar som bl a gör att:

  • Panelerna är helt täta vilket gör byggprocessen enkel.
  • Byggkostnaden blir lägre.
  • Huset blir klart snabbare.
  • Huset är inte lika känsligt för fukt under byggtiden då organiska material inte behöver användas.

Vi rekommenderar dig att anlita ett utbildat byggteam och via våra kontakter är det enkelt att samordna underentreprenörer såsom elektriker och VVS.