Vi tänker grönt

Vi tänker grönt

Novasip vill leverera det miljövänligaste byggsystemet på marknaden

Novasip ska leverera byggpaneler av kompositmaterial där målet är att skapa energisnåla element som har minsta möjliga påverkan på miljön. Produkterna skall vara miljömässigt riktiga med syftet att minska miljöbelastningen genom energibesparingar. Produkterna ska ersätta existerande material samt bana väg för nya bygg- och monteringskostnader.