Lågenergihus

Mindre energi hela vägen

Novasip lågenergihus minskar energianvändningen

Lågenergihus är ett samlingsnamn för byggnader som använder mindre energi än hus byggda enligt praxis eller enligt vad byggnormen kräver. Helt enkelt en byggteknik som minskar energianvändningen både vid byggtillfället och i byggnaden.

Vårt moderna levnadssätt påverkar jorden negativt och den moderna människan har insett att vi måste börja agera klimatsmart. Att framställa energi påverkar miljön negativt på många sätt och en stor del av den dagliga energianvändningen är kopplad till våra byggen och strävan efter ett skönt inneklimat. Genom att bygga klimatsmart kan vi drastiskt spara på energiförbrukningen. Lågenergihus kombinerar alltså låg energianvändning och låga driftskostnader med god komfort.

Exempel på svenska lågenergihus är passivhus, minienergihus, egenvärmehus, nollenergihus, plusenergihus och smarta eller intelligenta hus. Det mest omfattande begreppet är passivhus som har högre ställda krav än övriga lågenergihus. (Passivhus får max göra av med 15 kWh/m²/år. Den svenska normen för passivhus är att tillförd effekt inte får överstiga 10 W per kvadratmeter för flerbostadshus och 12 W per kvadratmeter för friliggande hus, vid dimensionerande uteklimat. I norra klimatzonen ökas detta med 4 W per kvadratmeter, källa Wiki).

Gemensamt för alla lågenergibyggnader är att de ska vara helt täta, utan köldbryggor och att de ska hålla låga U-värden.

Paneler i fullformat

Det är enkelt att bygga lågenergihus när man använder Novasip® sandwichpaneler. Panelerna är täta och i fullformat (maxstorlek 3400 x 18000 mm)

Vi kan rekommendera välutbildade snickarteam som kan hjälpa er att montera ihop huset. Kontakta oss gärna för mer information och offertförfrågningar.